Usakmem
UBAB
UBAP Kapsamında 3 olumsuz 5 olumlu davranış biçimi belirlenmiş olup bunlar aşağıdaki gibi sıranlanmıştır..

Olumsuz Davranışlar:

1- Öğrencinin sınıf atmosferine uygun olmayan davranışlarda bulunduğunu gözlemlemek.
a) Öğrenciliğe yakışmayan ifadeler kullanmak( argo, küfürlü konuşma), kaba davranmak.
b) Derse sık sık geç kalmak ya da devamsızlık yapmak
c) Ders akışını bozucu davranışlar sergilemek.
d) Öğretmenin dersin özelliğine göre istediği ders araç-gerecini getirmemek
e) Ders esnasında bilişim araçlarını kullanmak ( cep telefonu ile oynamak, konuşmak, mesajlaşmak, müzik dinlemek, görüntü almak)
f) Dersle ilgili verilen ödevi ya da görevi yapmamak, hazırlıksız gelmek vb.
2-) Son günlerde ders performansında, genel görünüm ve davranışlarında gözle görülür bir farklılık gözlemlemek
3-) Okul içi ve çevresinin temizliğine dikkat etmediğini, okul eşyalarına zarar verdiğini gözlemlemek.

Olumlu Davranışlar:

4)Öğretmenin vermiş olduğu ödevi ya da görevi öğretmenin istediği şekilde araştırarak yapmak, hazırlamak.
5)Dersin işlenişi sırasında konuya hakim olabilmek için önceden hazırlanmak ve ders işlenişi sırasında derse aktif katılmak, sorulan soruları cevaplandırmak
6 )Öğretmen tarafından yapılan kazanım değerlendirme ya da genel değerlendirme sınavında dereceye girmek
7 )Arkadaşlarına ve topluma örnek oluşturabilecek, değerlerimize ve etik kurallara uygun bir davranışta bulunmak.( Yaşlı ve hasta ziyareti. Yardıma muhtaç birisine yardımda bulunma. Yemek sırasında ya da başka bir yerde özürlü insanlara öncelik verme, sırasını kullandırma. Olumsuz bir durumda dahi doğru söylemeyi ilke edinme v.b.)
8) Okul içi ve dışı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde başarı sağlamak.