Usakmem
UBAB

 

UBAP
UŞAK’TA BAŞARIYI ARTIRMA PROJESİ

 YASAL TEMSİLCİ:

Ahmet OKUR / Uşak Valisi

PROJE SORUMLUSU:

Bülent ŞAHİN / Uşak İl Milli Eğitim Müdürü

PROJE KOORDİNATÖRÜ:

Murat CAN / Uşak İl Milli Eğitim Şube Müdürü

 

PROJE YÜRÜTME ÜST KURULU:

Murat CAN / Uşak İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Mehmet YAVUZ / Uşak Lisesi Müdürü

Adem EROL / Orhan Dengiz Anadolu Lisesi Müdürü

Necati GÜLMEZ / Uşak Fen Lisesi Müdürü

Hasan KARATAŞ / Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu Müdürü

Sedat ŞABANO / Eşe Halil Erdoğdu Ortaokulu Müdürü

Zeki ÇAKIR / Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE

Fatih NACAR / Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü BT İl Koordinatörü

 AMAÇ ve KAPSAM:
     UBAP Projesi, Uşak il ve ilçelerinde bulunan ortaokul ve  liselerde ortak bir eğitim kültürü oluşturarak;

Belirtilen amaçları gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalar;

Okul – Aile İşbirliğinin Geliştirilmesi (Ortaokul   ve Liseler) konu başlıklarını kapsar
YÖNTEM:

 

1.ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Akademik başarıyı arttırmaya yönelik olarak, öğrencilerin ders içerisinde ortak olumlu davranış sergileyebilmelerini ve bu davranışların kurum kültürü haline getirilmesini sağlamak için;

SONUÇ

(Örnek Uygulama1)  

2.ORTAK SINAVLAR
Öğrencilere düzenli ve planlı ders çalışma alışkanlığı kazandırarak, sınavlarda gerçek başarısını ortaya çıkarmalarını ve merkezi sınav sistemine adaptasyonlarını sağlamak için;

SONUÇ

(Örnek Uygulama 2/a-b-c-d-e-)

3.MESLEKİ YÖNLENDİRME
Öğrencilerin kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda isteyerek çalışabileceği, mutlu olacağı bir mesleğe yönelmelerini sağlamak için;

SONUÇ

(Örnek Uygulama 3/a)

4. SOSYAL-KÜLTÜREL GELİŞMELERİNİN ARTTIRILMASI
Öğrencilerin dinlenme zamanlarını iyi değerlendirerek ve sosyal-kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak; özgüvenlerinin gelişmesi ile disiplinli ve düzenli çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak için;

SONUÇ

(Örnek Uygulama 4)

 5. OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Velilerin okula ilgilerini ve güvenlerini arttırarak, öğrencilerdeki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin veli tarafından izlenmesini sağlamak için;

SONUÇ

PROJE SONUCUNDA:
UBAP projesi sonucunda tüm paydaşların performansları ölçülebilecek ve okulda elde edilen başarı ile merkezi sistem sınavlarında elde edilecek başarı seviyesi yükseltilecek olup; alınacak tedbirlerle Uşak İlinde başarı ivmesi sürekli yukarı doğru çıkarılacaktır.

       UBAP (Uşak’ta Başarıyı Artırma Projesi) ile ilgili yapılan tüm çalışmalar ve aktivitelerin görselleri ile birlikte raporlandırarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümü AR-GE Birimine birinci dönem için 25 Ocak 2016, yıl sonu için 15 Haziran 2016 tarihine kadar dosya halinde sunularak sonuçlandırılacaktır.