Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş , YGS ve LYS Tercih Danışmanlığı Merkezleri Kurulan Okulların Listesi ile Afiş ve Broşürler (Ekte bulunan afiş ve broşürlerin ihtiyaç olması halinde çoğaltılarak dağıtılması gerekmektedir.)