Tüm Merkez Resmi Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine